Porodnictví

Home / Porodnictví

Poskytujeme komplexní prenatální péči od diagnostiky vašeho těhotenství až do vašeho předání do péče porodnice. Rozsah základní prenatální péče plně respektuje aktuální doporučené postupy. Každá žena má možnost zvolit též rozšířený balíček prenatální péče, který obsahuje pravidelné ultrazvukové kontroly plodu, které pojišťovny nehradí.

Rozšířený balíček prenatální péče 2000 Kč

  • Pravidelná ultrazvuková kontrola plodu (akce srdeční, poloha, množství vody plodové a mnohé další)
  • Pravidelná digitální fotodokumentace
  • Při vhodných podmínkách 3D/4D vizualizace